VAŽNO OBAVEŠTENJE: Učesnicima na konkursu je dozvoljeno da sve grafičke priloge – 2D i 3D prikaze – predaju kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 100x70cm (B1), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI , umesto kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI, kako je navedeno u raspisu i programu konkursa.

  • Konkurs FMU

    Konkurs FMU

    Javni, otvoreni, jednostepeni, arhitektonskikonkurs za idejno rešenje nove zgradeFakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
  • 1